Gedragscode


 1. Vrijwilligerswerk is geen verplichting, maar het is ook niet vrijblijvend.
   Ons devies is: afspraak is afspraak.
 2.  Samen zorgen we voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de vrijwilliger en klanten die van hem/haar afhankelijk zijn, zich veilig en gerespecteerd voelen.
 3.  We behandelen onze klanten én vrijwilligers met respect.
 4.  We respecteren het privéleven van de klant en dringen daarin niet verder door dan de klant toestaat of functioneel noodzakelijk is.
 5.  We beschermen de klant naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik. 
 6.  We verplichten ons er toe de privacy van klanten te waarborgen en te respecteren. 
 7.  We geven geen persoonlijke (adres)gegevens van de vrijwilliger of klant door aan doelgroep en derden.
 8.  De vrijwilliger vraagt aan de klant als bijdrage uitsluitend de door de stichting vastgestelde onkostenvergoedingen.
   Een incidentele blijk van waardering accepteren is toegestaan. Dit is beperkt tot een aardigheidje.
 9.  De vrijwilliger beheert geen geld of bank/giropasjes van klanten etc. 
 10.  Bovenstaande verplichtingen gelden ook na het einde van de activiteiten van de vrijwilliger ten behoeve van de stichting Warm Opmeer.