Historie


Sinds 2000 jaar voor Christus blijken volgens opgravingen hier al mensen te hebben gewoond. De kleine leefgemeenschapjes hadden door de voortdurende dreiging van het water overigens maar een moeilijk bestaan. Met de opkomst van de zeevaart en de binnenvaart kwam in de oude dorpskernen van Aartswoud en Opmeer enige bedrijvigheid buiten het agrarisch vlak.

Tot plaatsen van enige omvang hebben de verschillende dorpen zich echter niet ontwikkeld. Rond 1850 woonden hier totaal ongeveer 3.500 mensen; in 1950 waren dat er ongeveer 5.000. De grote bevolkingstoename is vooral in de jaren '60 en '70 gekomen.

In 1959 werden Spanbroek en Opmeer samengevoegd tot een gemeente en in 1979 volgde de samenvoeging van Hoogwoud en Opmeer tot de huidige gemeente Opmeer. 

(bron: bibliotheek Westfries Genootschap)

Onlangs is bekend geworden dat er een bijzondere vondst is gedaan. Meer informatie vind je hier: https://www.opmeer.nl/de-schatvondst-van-hoogwoud-middeleeuwse-gouden-sieraden-en-zilveren-munten 

Heb je een mooi verhaal die we hier aan kunnen toevoegen, stuur ons dan een bericht.