De dorpsraad is een advies orgaan van de gemeente die gevraagd en ongevraagd advies geeft
Koekoeksbloem 8
1716TZ Opmeer
0226353587