De Opmeer Leeft! Buurtverbinders zijn een groep vrijwilligers die het online buurtplatform Opmeer Leeft beheren en verbindingen leggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners en organisaties. Op dit online buurtplatf...
Lees meer
06-29693638

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

BerichtenAgendaElkaar helpen