De Opmeer Leeft! Buurtverbinders De Opmeer Leeft! Buurtverbinders is een groep vrijwilligers die het online buurtplatform Opmeer Leeft beheren en verbindingen leggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners en organisa...
Lees meer
06-29693638

BerichtenAgendaElkaar helpen