Besluitvormende vergadering Gemeenteraad

De Buurtverbinders

Details

Meerdaagse activiteit
15 feb., 28 mrt., 16 mei, 13 jun. en 11 jul.
Tijdstip
van 19:30 tot 22:00 uur
Gemeentehuis Opmeer
Klaproos, Opmeer, Nederland

In deze raadsvergadering neemt de raad besluiten. De agenda en voorstellen staan op de website van de gemeente: www.opmeer.nl. U kunt bij deze vergadering aanwezig zijn op de publiek tribune in de raadszaal of u kunt meeluisteren via de livestream op de website.

In deze vergadering kunnen fracties amendementen en moties indienen. Een amendement is een wijziging van het raadsbesluit en daarmee bindend. Een motie is een oproep of verzoek aan het college. Het college kan gehoor geven aan de oproep of de motie ontraden. De raad besluit over amendementen en moties. Als een meerderheid voor is, dan is het aangenomen. Als er geen meerderheid is, dan zijn ze verworpen.

Datums (5)
Donderdag 15 februari 2024 van 19:30 tot 22:00 uur (afgelopen)
Donderdag 28 maart 2024 van 19:30 tot 22:00 uur (afgelopen)
Donderdag 16 mei 2024 van 19:30 tot 22:00 uur (afgelopen)
Toon meer
Voor wie
Jongeren, Volwassenen, Senioren
Waarover
Buurt en leefbaarheid
Wat
Vergadering

Reacties

Over de organisator

De Buurtverbinders
De Opmeer Leeft! Buurtverbinders zijn een groep vrijwilligers die het online buurtplatform Opmeer Leeft beheren en verbindingen leggen tu...... Lees meer